POŚWIADCZENIA

POŚWIADCZENIA

Notariusz jako osoba zaufania publicznego posługująca się urzędową pieczęcią z wizerunkiem orła dokonuje także czynności polegających na poświadczeniach. Notariusz poświadcza zgodność wykonanej kopii dokumentu z okazanym mu oryginałem tego dokumentu.

W takim wypadku sporządzona kopia ma moc prawną oryginału. Notariusz poza dokumentami dokonuje także poświadczeń własnoręczności podpisów złożonych w jego obecności. Prawo wymaga w pewnych sytuacjach aby osoba składająca podpis dokonała go sposób poświadczony urzędowo. Tego typu urzędowego poświadczenia dokonać może notariusz.

Poświadczenie podpisów wymagane jest na umowa sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, a także na wszelkich dokumentach które mają być podstawą wpisu do księgi wieczystej. Poświadczenia podpisu wymaga np. zrzeczenie się prawa wpisanego do księgi wieczystej (zrzeczenie się służebności ).

Poza podpisami notariusz może dokonać poświadczenia faktów takich jak pozostawanie osoby przy życiu oraz w określonym miejscu i czasie.

Czynności dokonane przed notariuszem korzystają z przymiotu  tak zwanej daty pewnej. To znaczy, że chwila ich dokonania jest stwierdzona w sposób nie budzący wątpliwości w sposób urzędowy.

W wypadku poświadczeń notariusz korzysta z przymiotu w jaki wyposaża go prawo to jest osoby zaufania publicznego.

Dodaj komentarz

Może Ci się również spodobać: