Dokumenty

Akt poddania się egzekucji co do wykonania obowiązku lub zapłaty kwoty pieniężnej

Niezbędne dokumenty:

1. Wskazanie dłużnika i wierzyciela (dane)

2. Wskazanie stosunku prawnego z którego wynika dług lub obowiązek zabezpieczany w trybie oświadczenia o poddaniu się rygorowi egzekucji

Dowiedz się więcej