Dokumenty

Ustanowienie hipoteki

Niezbędne dokumenty:

1. Numer księgi wieczystej

2. Wskazanie wierzytelności która ma być zabezpieczona hipoteką jej wysokości ( umowa pożyczki, kredytu, dotacji, ugoda itp.)

3. Dane wierzyciela

Dowiedz się więcej