Dokumenty

Akty ustanowienia fundacji

Niezbędne dokumenty:

1. Dane fundatora

2. Cel fundacji i jej zasady działania

3. Kwota funduszu założycielskiego