Dokumenty

Umowa zrzeczenia się dziedziczenia

Niezbędne dokumenty:

1. Akty stanu cywilnego wskazujące na to że osoby są powiązane w taki sposób, że dziedziczą po sobie.

2. Dane osób stawających