Dokumenty

Poddanie się egzekucji co do obowiązku opuszczenia i opróżnienia lokalu w związku z zawarciem umowy najmu okazjonalnego

Niezbędne dokumenty:

1. Umowa najmu okazjonalnego

2. Wskazanie lokalu do którego najemca się wyprowadzi po ustaniu najmu

3. Jeśli lokal który wskazuje najemca nie jest jego zgoda właściciela na przyjęcie najemcy po ustaniu umowy najmu

Dowiedz się więcej