Spis treści

Umowa zbycia (sprzedaży/darowizny, zamiana) nieruchomości


Umowa zbycia (sprzedaży, darowizny, zamiany) lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość z urządzoną księgą wieczystą


Zbycie (sprzedaż, darowizna, zamiana) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu


Testament


Pełnomocnictwo do sprzedaży nieruchomości


Akt poświadczenia dziedziczenia


Umowa majątkowa małżeńska (intercyza)


Umowa podziału majątku wspólnego/zniesienie współwłasności


Ustanowienie odrębnej własności lokalu


Ustanowenie hipoteki lub służebności na nieruchomości


Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku


Oświadczenie o poddaniu się egzekucji