Czynności

W ramach prowadzonej działalności dokonujemy między innymi następujących czynności notarialnych

Spis wykonywanych czynności

 • umowy sprzedaży nieruchomości   gruntowych,  lokalowych oraz spółdzielczych własnościowych praw do lokali;
 • umowy darowizny nieruchomości gruntowych, lokalowych oraz spółdzielczych  własnościowych praw do lokali;
 • oświadczenia lub umowy  ustanowienia odrębnej własności lokali;
 • akty ustanowienia hipoteki;
 • akty ustanowieniem służebności oraz użytkowania;
 • umowy zamiany;
 • umowy  dożywocia;
 • sporządzenie testamentów zwykłych
 • sporządzenie testamentów z zapisem zwykłym
 • sporządzanie testamentu z zapisem windykacyjnym
 • sporządzenie testamentów z pozbawieniem prawa do zachowku (wydziedziczeniem)
 • sporządzenia testamentów z poleceniem
 • sporządzenia oświadczeń o odrzuceniu lub przyjęciu spadku;
 • umowy zniesienia współwłasności nieruchomości;
 • pełnomocnictwa;
 • protokoły dziedziczenia i akty poświadczenia dziedziczenia;
 • umowy majątkowe małżeńskie (intercyzy)
 • poświadczenie podpisu pod dokumentem;
 • umowy o dokonanie działu spadku ;
 • umowy zrzeczenia się dziedziczenia;
 • umowy podziału majątku wspólnego małżonków;
 • akty ustanowienia fundacji;
 • sporządzanie umów, aktów założycielskich,  statutów spółek;
 • sporządzanie protokołów posiedzeń organów spółek, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych i innych osób prawnych;
 • sporządzanie protokołu potwierdzającego otwarcie strony internetowej;
 • potwierdzenie okazania wiadomości SMS, maila;
 • akty poddania się egzekucji;
 • legalizacje własnoręczności podpisów na okazanych dokumentach oraz wzory podpisów;
 • przyjęcia na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych (depozyt notarialny);
 • sporządzenie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów.
 • poświadczenie daty okazania dokumentu;
 • sporządzenie protestów weksli i czeków;
 • poświadczenie pozostawania osoby w określonym miejscu;
 • poświadczenie pozostawiania osoby przy życiu;
 • sporządzeniem innych czynności wynikających z odrębnych przepisów.