Spis wykonywanych czynności

 • umowy sprzedaży działek, lokali oraz spółdzielczych własnościowych praw do lokali;
 • umowy darowizny działek, lokali oraz spółdzielczych własnościowych praw do lokali;
 • umowy ustanowienia odrębnej własności lokali;
 • akty ustanowienia hipotek;
 • akty ustanowieniem służebności oraz użytkowania;
 • umowy zamiany;
 • umowy o dożywocie;
 • sporządzenie testamentów, zapisów;
 • sporządzenia oświadczeń o odrzuceniu lub przyjęciu spadku;
 • umowy zniesienia współwłasności nieruchomości;
 • pełnomocnictwa;
 • protokoły dziedziczenia i akty poświadczenia dziedziczenia;
 • umowy majątkowe małżeńskie;
 • poświadczenie wzoru podpisu;
 • umowy o dokonanie działu spadku ;
 • umowy zrzeczenia się dziedziczenia;
 • umowy podziału majątku wspólnego małżonków;
 • akty ustanowienia fundacji;
 • sporządzanie umów i statutów spółek;
 • sporządzanie protokołów posiedzeń organów spółek, spółdzielni i innych osób prawnych;
 • sporządzanie protokołu potwierdzającego otwarcie strony internetowej;
 • potwierdzenie okazania wiadomości SMS, maila;
 • akty poddania się egzekucji;
 • legalizacje własnoręczności podpisów na okazanych dokumentach oraz wzory podpisów;
 • przyjęcia na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych;
 • sporządzenie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów oraz daty okazania dokumentu;
 • sporządzenie protestów weksli i czeków;
 • poświadczenie pozostawania osoby w określonym miejscu;
 • poświadczenie pozostawiania osoby przy życiu;
 • sporządzeniem innych czynności wynikających z odrębnych przepisów.
 • sporządzenie protokołu z otwarcia testamentu;