Dokumenty

Umowy o dokonanie działu spadku

Niezbędne dokumenty:

1. Akt poświadczenia dziedziczenia lub postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku

2. Wymienienie przedmiotów wchodzących w skład spadku

3. Jeśli w skład spadku wchodzi nieruchomość

Dokumenty takie jak do sprzedaży: