Dokumenty

Sporządzenie protokołu z otwarcia testamentu

Niezbędne dokumenty:

1. Testament lub kilka testamentów

2. Akt zgonu testatora (osoby która testament sporządziła)