Dokumenty

Umowa sprzedaży/zamiany/darowizny/zniesienia współwłasności Spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu dla którego brak jest księgi wieczystej

Niezbędne dokumenty:

1. Podstawa nabycia

Podstawa nabycia jest bardzo ważnym dokumentem koniecznym do okazania Notariuszowi przy sporządzeniu aktu notarialnego. Podstawa nabycia to dokument, na podstawie którego obecny właściciel lub właściciele nabyli swoje prawa do lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość. W zależności od konkretnej sytuacji podstawą nabycia może być między innymi jeden z wymienionych dokumentów:

a) Akt notarialny

Wypisy z aktów jeśli ich nie mamy, można uzyskać w Kancelarii Notarialnej w której dokonywano czynności do 10 lat wstecz od daty aktu notarialnego a później w Sądzie Rejonowym Właściwym ze względu na miejsce położenia nieruchomości. W Kielcach będzie to Sąd Rejonowy w Kielcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych znajdujący się przy ul. Malików

Dowiedz się więcej

b) Orzeczenie Sądu

Odpis orzeczenia można uzyskać we właściwym Sądzie gdzie toczyły się w/w sprawy.
Dowiedz się więcej

c) Akt własności

Do uzyskania w Starostwie Powiatowym Powiatu w którym położona jest nieruchomość.
Dowiedz się więcej

d) Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

Do uzyskania ze Spółdzielni Mieszkaniowej do której należy budynek w którym jest Lokal.
Dowiedz się więcej

2. Zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej dla celów notarialnych o osobach którym przysługuje prawo do lokalu

Dowiedz się więcej

3. Zaświadczenie o stanie rozliczeń i zaległości wobec Spółdzielni związanych z lokalem - Spółdzielnia Mieszkaniowa

Dowiedz się więcej

4. Zaświadczenie os tanie zameldowania – Urząd Miasta/Gminy miejsca położenia nieruchomości.

Dowiedz się więcej

UWAGA:
Jeśli dla Spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu ma być założona księga wieczysta dodatkowo potrzebne jest zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej do celu założenia księgi wieczystej

Dowiedz się więcej

UWAGA:
Jeśli dla Spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu jest prowadzona księga wieczysta dodatkowo numer tej księgi