Dokumenty

Sporządzenia oświadczeń o odrzuceniu lub przyjęciu spadku

Niezbędne dokumenty:

1. Akt zgonu osoby po której spadek ma być odrzucony lub przyjęty – do uzyskania w Urzędzie Stanu Cywilnego w każdej Gminie w Polsce.

2. Akt stanu cywilnego wykazujący, że osoba która chce dokonać odrzucenia jest spadkobiercą - do uzyskania w Urzędzie Stanu Cywilnego w każdej Gminie w Polsce

3. Oświadczenie o odrzuceniu spadku przez Spadkobierców bliższych spadkodawcy – w zależności protokół sądowy z odrzucenia lub akt notarialny – oświadczenie o odrzuceniu spadku

Dowiedz się więcej