Cennik

Opłaty u notariusza

Podane stawki są stawkami maksymalnymi. Nasza Kancelaria stara się zawsze zaproponować cenę adekwatną do nakładu pracy, która w typowych sprawach jest niższa od taksy określonej powyżej.

Zadzwoń a ustalimy to telefonicznie.

Zadzwoń a ustalimy to telefonicznie.

Wszelkich informacji na temat wysokości taksy notarialnej w Państwa indywidualnej sprawie udzielimy Państwu telefonicznie bądź w trakcie wizyty w siedzibie Kancelarii. Ponadto zapraszamy również do kontaktu mailowego lub za pośrednictwem formularza.
Informujemy także, że w zakresie dokonywanych czynności notariusze udzielają Państwu bezpłatnych porad prawnych związanych z dokonywanymi czynnościami.

Nasza kancelaria z tytułu dokonywanej czynności notarialnej pobiera wynagrodzenie w postaci taksy notarialnej, którego wysokość jest ustalana na podstawie umowy ze stronami czynności notarialnej w granicach określonych przez Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U z 30 stycznia 2018 roku poz. 272).

Zasadniczo wynagrodzenie notariusza uzależnione jest od wartości przedmiotu umowy (nieruchomości, praw, masy majątkowej).

W trosce o dobro naszych Klientów każdą sprawę rozpatrujemy indywidualnie, a kwestie związane z wynagrodzeniem uzależniamy od nakładu pracy koniecznej do sporządzenia aktu notarialnego i stopnia skomplikowania transakcji.

Wszelkich informacji na temat wysokości taksy notarialnej udzielamy Państwu telefonicznie bądź w trakcie wizyty w siedzibie kancelarii. Ponadto zapraszamy również do kontaktu mailowego lub za pośrednictwem formularza.

Informujemy także, że w zakresie dokonywanych czynności notariusz udzieli Państwu bezpłatnych porad prawnych związanych z dokonywanymi czynnościami.

Opłaty u notariusza

Notariusz w związku z dokonywanymi czynnościami notarialnymi pobiera zasadniczo trzy rodzaje opłat:

1. Wynagrodzenie w postaci taksy notarialnej

Wynagrodzenie w postaci taksy notarialnej z tytułu dokonanych czynności.

Wysokość tego wynagrodzenia ustalana jest indywidualnie w zależności od skomplikowania danej czynności notarialnej. Wysokość taksy uzależniona jest także od wartości przedmiotu czynności. Taksa nie może przekroczyć wartości maksymalnych ustalonych w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości.  

Stawki maksymalne wynoszą:
 1. do 3000 zł – 100 zł;
 2. powyżej 3000 zł do 10 000 zł – 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł;
 3. powyżej 10 000 zł do 30 000 zł – 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł;
Dowiedz się więcej

2. Podatki

Podstawa podatku
 1. przy umowie sprzedaży – wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego;
 2. przy umowie zamiany:
  • lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego na taki lokal lub prawo do lokalu – różnica wartości rynkowych zamienianych lokali lub praw do lokali,
  • w pozostałych przypadkach – wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego, od którego przypada wyższy podatek;
Dowiedz się więcej

3. Opłaty sądowe

Notariusz pobiera opłaty związane z założeniem oraz wpisami do ksiąg wieczystych.
 1. Opłatę stałą w kwocie 200 złotych pobiera się od wniosku o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
 2. Jeżeli wniosek dotyczy wpisu udziału w prawie, pobiera się część opłaty stałej proporcjonalną do wysokości udziału, nie mniej jednak niż 100 złotych.
Dowiedz się więcej