Strefa Wiedzy

Specjalnie by wytłumaczyć Państwu najbardziej zawiłe zagadnienia związane z realizacją czynności notarialnych.

POŚWIADCZENIA

POŚWIADCZENIA Notariusz jako osoba zaufania publicznego posługująca się urzędową pieczęcią z wizerunkiem orła dokonuje także czynności polegających na poświadczeniach. Notariusz poświadcza zgodność wykonanej kopii dokumentu

Czytaj więcej »

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DŁUGI W SPADKU

Różnica pomiędzy przyjęciem spadku wprost a przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza W przypadku  przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko

Czytaj więcej »

ZRZECZENIE SIĘ DZIEDZICZENIA

UMOWA O ZRZECZENIE SIĘ DZIEDZICZENIA Co do zasady w polskim systemie prawnym obowiązuje zasada, w myśl której umowa o spadek po osobie żyjącej jest nieważna.

Czytaj więcej »

SŁUŻEBNOŚĆ OSOBISTA

SŁUŻEBNOŚĆ OSOBISTA Jednym z rodzajów służebności jest służebność osobista. Ma ona osobisty charakter i jej celem jest zaspokojenie określonych potrzeb uprawnionego oraz w niektórych przypadkach

Czytaj więcej »

PEŁNOMOCNICTWO NIEODWOŁALNE

CZY PEŁNOMOCNICTWO MOŻE BYĆ NIEODWOŁALNE ? Zgodnie z art. 101 § 1 Kodeksu cywilnego  Pełnomocnictwo może być w każdym czasie odwołane, chyba że mocodawca zrzekł

Czytaj więcej »

ŚMIERĆ MOCODAWCY A PEŁNOMOCNICTWO

 Wygaśnięcie Pełnomocnictwa w przypadku śmierci. Czy pełnomocnictwo może być nie gasnące nawet na wypadek śmierci Mocodawcy ? Generalna zasada stanowi, że w przypadku śmierci osoby

Czytaj więcej »

PEŁNOMOCNICTWO -ODWOŁANIE

Odwołanie pełnomocnictwa Pełnomocnictwo może być w każdy czasie odwołane. Jest to generalna zasada wynikająca z tego, że pełnomocnictwo opiera się na stosunku zaufania Mocodawcy do

Czytaj więcej »

PEŁNOMOCNICTWO- FORMA

Forma pełnomocnictwa Pełnomocnictwo powinno co do zasady być udzielone w takiej formie w jakiej ma zostać dokonana czynność prawna podjęta w imieniu Mocodawcy przez Pełnomocnika.

Czytaj więcej »
Brak innych artykułów.