Strefa Wiedzy

Specjalnie by wytłumaczyć Państwu najbardziej zawiłe zagadnienia związane z realizacją czynności notarialnych.

POŚWIADCZENIA

POŚWIADCZENIA Notariusz jako osoba zaufania publicznego posługująca się urzędową pieczęcią z wizerunkiem orła dokonuje także czynności polegających na poświadczeniach. Notariusz poświadcza zgodność wykonanej kopii dokumentu

Czytaj więcej »

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DŁUGI W SPADKU

Różnica pomiędzy przyjęciem spadku wprost a przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza W przypadku  przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko

Czytaj więcej »

ZRZECZENIE SIĘ DZIEDZICZENIA

UMOWA O ZRZECZENIE SIĘ DZIEDZICZENIA Co do zasady w polskim systemie prawnym obowiązuje zasada, w myśl której umowa o spadek po osobie żyjącej jest nieważna.

Czytaj więcej »

NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZ CUDZOZIEMCÓW

NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZ CUDZOZIEMCÓW Cudzoziemcy, którzy mają zamiar nabyć nieruchomość na terenie Rzeczpospolitej Polskiej napotykają na swojej drodze pewne ograniczenia. Nie ma bowiem tej swobody,

Czytaj więcej »

SŁUŻEBNOŚĆ OSOBISTA

SŁUŻEBNOŚĆ OSOBISTA Jednym z rodzajów służebności jest służebność osobista. Ma ona osobisty charakter i jej celem jest zaspokojenie określonych potrzeb uprawnionego oraz w niektórych przypadkach

Czytaj więcej »

PEŁNOMOCNICTWO NIEODWOŁALNE

CZY PEŁNOMOCNICTWO MOŻE BYĆ NIEODWOŁALNE ? Zgodnie z art. 101 § 1 Kodeksu cywilnego  Pełnomocnictwo może być w każdym czasie odwołane, chyba że mocodawca zrzekł

Czytaj więcej »

ŚMIERĆ MOCODAWCY A PEŁNOMOCNICTWO

 Wygaśnięcie Pełnomocnictwa w przypadku śmierci. Czy pełnomocnictwo może być nie gasnące nawet na wypadek śmierci Mocodawcy ? Generalna zasada stanowi, że w przypadku śmierci osoby

Czytaj więcej »

PEŁNOMOCNICTWO -ODWOŁANIE

Odwołanie pełnomocnictwa Pełnomocnictwo może być w każdy czasie odwołane. Jest to generalna zasada wynikająca z tego, że pełnomocnictwo opiera się na stosunku zaufania Mocodawcy do

Czytaj więcej »

PEŁNOMOCNICTWO- FORMA

Forma pełnomocnictwa Pełnomocnictwo powinno co do zasady być udzielone w takiej formie w jakiej ma zostać dokonana czynność prawna podjęta w imieniu Mocodawcy przez Pełnomocnika.

Czytaj więcej »
Brak innych artykułów.